1. 2. Міндеттері мен функциялары

2.1. Кеңестің негізгі міндеттері:

* мекеме бейініне байланысты пациенттерге мейірбикелік көмектің қазіргі заманғы түрлерін ұйымдастыру мен көрсетуді жетілдіру бойынша іс-шаралар өткізу;

* медициналық көмек стандарттарын енгізу негізінде орта медициналық персонал жұмысының сапасын арттыру;

* мейіргерлік қызметтің жаңа ұйымдастыру нысандары мен технологияларын, оның ішінде медициналық құжаттаманы дамытуға жәрдемдесу;

* мейірбике персоналын басқаруға және қызметкердің лауазымы мен әлеуетінің талаптарын ескере отырып, кадрларды орналастыруға қатысу, заманауи технологиялар негізінде маманның құзыреттілігін анықтау;

* орта медициналық персоналдың кәсіби білімін, практикалық дағдыларын жетілдіру бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету және олардың қызметіне бақылауды жүзеге асыру;

* мамандардың біліктілігін арттыруды, кәсіби қайта даярлауды, аттестаттауды және сертификаттауды жоспарлауды уақтылы жүзеге асыру мақсатында персонал қызметінің бағалау өлшемшарттарының бағдарламасын жасау;

* біліктілік санаттарын беру үшін мамандарды аттестаттауға қатысу және оны өткізу рәсімі бойынша әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;

* мейіргер ісін ұйымдастырушыларды басқару, экономика, қаржы, құқық, менеджмент мәселелері бойынша оқытуды қамтамасыз ету;

* мейірбике ісін ұйымдастырушылардың пәрменді резервін қалыптастыруға қатысу;

* кәсіптің беделі мен маңыздылығын арттыру, медициналық қателіктер мен этикалық-деонтологиялық бұзушылықтардың алдын алу бойынша жүйелі тәрбие жұмысын жүргізу;