Кеңестің Құқықтары

 

3.1. Кеңестің құқығы бар:

* аттестаттау, клиникалық-сараптама, тексеру комиссияларының құрамына, медициналық ұйымның кеңесіне кеңес мүшелерінің кандидатураларын енгізуге;

* медициналық ұйым бөлімшелерінің мейіргерлік қызметтерін қайта ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу;

* штаттық кестені қалыптастыру және жұмыс уақытын ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізу;

* еңбек, демалыс және орта және кіші персоналдың лауазымдық міндеттерінің орындалуын, сондай – ақ еңбек тәртібінің сақталуын бақылау бойынша рейдтер-тексерулер жүргізу;

* бас дәрігердің нұсқауы бойынша мүлік пен ақшаны пайдалануды талап ететін іс-шараларды өткізу;

* Кеңестің құзыретіне жататын мәселелер бойынша қажетті ақпаратты сұрату;

* Мейірбике ісі мәселелеріне қатысты құжаттарды дайындау үшін мамандарды тарту;

* Кеңес құзыретіне жататын ақпараттық, әдістемелік және басқа да материалдарды таратуға;

* медициналық ұйымның басшылығына өз қызметі туралы есеп беру.